ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.      

หลักสูตร : ออกแบบการสอนการโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

ดาวน์โหลดเอกสาร 👉  คลิก 

อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ครับ

กระดาษ,ดินสอ,ปากกา,ไม้บรรทัด