ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.      

หลักสูตร : “เทคนิค​การจัดแผนการเรียนรู้​ที่ยึดธรรมชาติ​ผู้เรียนเป็นสำคัญ
​สำหรับ​เด็กวัยอนุบาล​และประถมศึกษา​”

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

ดาวน์โหลดเอกสาร 👉  คลิก