ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.      

หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน ตอนที่ 4

วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

ดาวน์โหลดเอกสาร และใบงาน👉  คลิก 

อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ครับ

กระดาษสี A4,กาว,เทป2หน้า,กรรไกร,คัตเตอร์,สีไม้