ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.      

หลักสูตร : “เทคนิคการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน”

วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 👉  คลิก