ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.      

หลักสูตร : “งานออกแบบสุดปังด้วย Canva”

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

ไม่มีเอกสาร