ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาไพธอน

วิทยากร :รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล 

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก