ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานแนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยากร :ดร.วชิร ศรีคุ้ม

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

ไม่มีไฟล์เอกสาร