ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.  

หลักสูตร : “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง ในชั้นเรียนประถมศึกษา”

วิทยากร :ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง 

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก