ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : เทคนิคการสอนวิชาประวัติศาสตร์สำหรับครูมัธยมศึกษา

วิทยากร :อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก