ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปิยบุตร สุมนศรีวรกุล

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : How to say it right: Commonly mispronounced English words (Ep.2)

วิทยากร :อาจารย์ปิยบุตร สุมนศรีวรกุล

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

 

ไม่มีไฟล์เอกสาร