ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : “การประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์”

วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ 

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก