ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน ตอนที่ 6

วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

ไม่มีไฟล์เอกสาร