ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : กลยุทธ์ที่ส่งเสริมการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม 

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

 

                                                      โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก