ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-17.00 น.  

หลักสูตร : สื่อกระดาษหรรษา ตอนที่ 2

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

 

                                                      โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก