ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

วิทยากร :  ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์   👉 คลิก  หรือ Scan QR Code **

                              ** ดาวน์โหลดเอกสารอบรม 👉 คลิก  **