ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning)

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

                     โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก