ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : “เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ปนเล่น ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา”

วิทยากร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

                     โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก