ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ศุภากร อุดมชัยพร

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : พิชิตสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ง่ายด้วยมือเรา

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

                                                        โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก