ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

                                                                 ไม่มีไฟล์เอกสาร