ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-17.00 น.  

หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมออนไลน์ “แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร”

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

                                                                 ไม่มีไฟล์เอกสาร