ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : “E” ใน STEM นั้นสำคัญไฉน

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

  โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก