ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์   👉 คลิก  หรือ Scan QR Code **

 

                ** ไม่มีเอกสารอบรม แต่อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ  **