ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : เทคนิคการจัดกิจกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย สำหรับครูประถม

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

                                                               ไม่มีไฟล์เอกสาร