ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. วิทยากร : อาจารย์กีฏะ เพิ่มพูล

วันเสาร์ 6 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น.  

หลักสูตร : สื่สร้างสรรค์กิจกรรมดนตรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษา

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

                             ไม่มีไฟล์เอกสาร