ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ 6 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.  

หลักสูตร : “การเรียนรู้ร้อยกรองไทยในชีวิตประจำวัน”

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

 โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก