ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :   รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

           ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์   👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

                                    ** ดาวน์โหลดเอกสารอบรม 👉 คลิก  **