ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code**

     ** ดาวน์โหลดเอกสารอบรมและใบกิจกรรม 👉 คลิก  **