ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ 

 

 ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์  1 👉 คลิก   หรือ Scan QR Code 1**

** เข้าร่วมกลุ่มไลน์  1 👉 คลิก   หรือ Scan QR Code 1**    

                                                            

                                 ** ดาวน์โหลดเอกสารอบรม 👉 คลิก  *

** ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรม👉 คลิก  *เตรียมดินสอสีด้วยนะคะ **