ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ศ.เกียรติคุณ ดร. สิริวรรณ ศรีพหล

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.

หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา ครั้งที่ 2

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

** ไม่มีดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร