ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

หลักสูตร : Teaching English with Content-based Instruction (CBI) การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เนื่้อหาเป็นฐาน

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

ไม่มีไฟล์เอกสาร