ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

หลักสูตร : การเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการใช้แอปพลิเคชั่นในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในยุคดิจิทัล

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

ไม่มีไฟล์เอกสาร