ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

    ** ดาวน์โหลดเอกสารอบรม 👉 คลิ  **  อย่าลืมเตรียมดินสอสีนะคะ