ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

** ใบกิจกรรม 👉 คลิ  **👉อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ *

1.ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A4 : 1 แผ่น

2.ขวดน้ำขนาดใดก็ได้ : 3 ขวด

3.กระดาษ A4 แบบแข็ง : 5 แผ่น

4.แกนกระดาษทิชชู : 4 อัน

5.กล่องแบรนด์ : 8 กล่อง (หากไม่มี print จากไฟล์ใบกิจกรรม)

6.แบบร่างสำหรับทำสื่อ (print จากไฟล์ใบกิจกรรม)

7.อุปกรณ์พื้นฐานทำสื่อ :กรรไกร, คัตเตอร์, กาวสองหน้า, สก๊อตเทป, กาวแท่ง, ปากกาเมจิก, สีไม้ ฯลฯ