ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

 

** ใบกิจกรรม 👉 คลิ  **👉อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ *

1.กระดาษA4คละสี แบบแข็ง 6 แผ่น

2. กระดาษ A4 แบบแข็ง สีขาว 4 แผ่น
3. กระดาษ A4 ปกติ 4 แผ่น
4. แผ่นใสขนาด A4 1 แผ่น
5. แฟ้มใสสีขาว ขนาด A4 2 แฟ้ม
6. วัสดุ – อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับทำสื่อการสอน เช่น กรรไกร คัตเตอร์ กาวสองหน้า สก็อตเทป กาวแท่ง ปากกาเมจิก สีไม้ แม็กเย็บกระดาษ ฯลฯ