ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น.

วิทยากร : รศ. ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

                  ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

                                    ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิ