ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ เวลา 09.00-12.00 น.

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  รศ.ประพนธ์  จ่ายเจริญ

                  ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

                                    ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิ  

                                        อย่าลืมเตรียมดินสอสีนะคะ