ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 วิทยากร : ผศ. ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย เวลา 09.00-12.00 น.

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  ผศ. ดร.พรทิพย์  ศิริภัทราชัย

                  ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

                                    ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิ  

                          อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ 

อุปกรณ์เครื่องเขียน: กระดาษ A4, กรรไกร, ไม้บรรทัด, เทปกาวสองหน้า (บางหรือหนาก็ได้), เหรียญบาท


อุปกรณ์อื่นๆ : ไม้ไอศกรีม 6 อัน (ขนาดเท่ากัน), ถ้วยไอสกรีม หรือ แก้วพลาสติค, เศษกระดาษสี หรือ ขาว, ดินน้ำมัน, ถ้วยพลาสติคขนาดเล็ก, ด้าย หรือ ไหมพรม, ถุงพลาสติก ผ้าเช็ดหน้า ลูกปิงปอง