ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 วิทยากร : อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ เวลา 14.00-17.00 น.

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น.

วิทยากร :  อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ 

                  ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

                                    ** ไม่มีเอกสารดาวน์โหลดค่ะ**