ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น./วิทยากร: รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู/ หลักสูตร : การคิดเชิงคำนวณกับกิจกรรมประจำวันของเด็กปฐมวัย

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญุ

                  ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

                                    ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิ  

                          อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์  :

1. ผ้าเช็ดหน้า 1 ผืน

2. ช้อนส้อม 1 คู่

2.โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 1 ถ้วย

3. ผลไม้ 2 ชนิด อย่างละ 1 ผล เช่น กล้วย แอปเปิ้ล ส้ม

4. ธัญพืชหรือผลไม้อบแห้ง 1 ชนิด ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ

5. ชาม 1 ใบ

6. มีดพลาสติกและแผ่นรองตัด

7. สีเทียน สีไม้ หรือ สีเมจิก 1 กล่อง

8. กระดาษ A4 3 แผ่น

9. ถุงเท้า 3-5 คู่ ต่างสี