ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น./วิทยากร: ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์/ หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เศษส่วนแสนสนุก

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  ผศ.รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์

                  ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

                                    ** ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด**

                          อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ นะคะ : 

-กระดาษ A4 จำนวน 2 แผ่น
-แผ่นใส จำนวน 1 แผ่น
-ซองใส่เอกสารสีน้ำตาล แบบแบน ขนาด A4 จำนวน 1 ซอง
-กรรไกร หรือคัดเตอร์ / ไม้บรรทัด
-ปากกาเมจิกคละสี
-เทปกาวสองหน้า แบบบาง 

 

-กระดาษ A4 จำนวน 2 แผ่น
-แผ่นใส จำนวน 1 แผ่น
-ซองใส่เอกสารสีน้ำตาล แบบแบน ขนาด A4 จำนวน 1 ซอง
-กรรไกร หรือคัดเตอร์ / ไม้บรรทัด
-ปากกาเมจิกคละสี
-เทปกาวสองหน้า แบบบาง