ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น./วิทยากร: อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช/ หลักสูตร : ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้เป๊ะปัง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช

                  ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

                                    ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก **

               อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ นะคะ : น้ำดื่ม, กระจกตั้งโต๊ะหรือแบบถือ