ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. /วิทยากร: รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ / หลักสูตร : เทคนิคการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                                                                                                                  

                              ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก **