ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. /วิทยากร: อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์/ หลักสูตร : สื่อคณิต คิดสนุก ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.

วิทยากร :  อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                                                                                                                   

                              ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก **                                        ** ดาวน์โหลดใบงาน  1  พิมพ์​ลงกระดาษ​สี​  5สี​  สีละ2​ แผ่น👉 คลิก ** 

**ดาวน์โหลดใบงาน  2 แบบกระดาษเนเปียร์_พิมพ์​ลงกระดาษ​ 1สี​ 2แผ่น                          👉 คลิก

 

                            ** อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ**
-​กระดาษ180แกรม​ 5สี​ สีละ2แผ่น
-เทปใส
-ขวดน้ำ​ขนาดเดียวกัน15ขวด​(ไม่มีน้ำ)
-ปากกาเมจิก​ กรรไกร​ ไม้บรรทัด​ วงเวียน