ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. /วิทยากร: อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ / หลักสูตร : เทคนิคและวิธีการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.

วิทยากร :  อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ 

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                                                                                                                  

                              ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก **

                            ** อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ**
-1กระดาษแข็งตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1×1 นิ้ว จำนวน 40 ชิ้น
2.เครื่องคิดเลขแบบธรรมดา 1 เครื่อง