ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                                                                                                                 

                              ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก **