ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  อ.สุรัชน์ อินทสังข์

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                                                                                                                

                 ** ดาวน์โหลดใบงาน (5 แผ่น) 👉 👉 คลิก **
** 👉ทำ Pretest ส่งก่อนอบรมได้เลยนะคะ คลิก 👉 testmoz.com/4446658
** Passcode: math

**อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ**

1.กระดาษA4 ขาวและสี 15 แผ่นเป็นอย่างน้อย หนา80แกรมขึ้นไป
2.สกอตเทปใส 1 ม้วน
3.กรรไกร ดินสอ ไม้บรรทัด
4.กระดาษทิชชู่ สำหรับใช้ในห้องครัว หรือคล้าย ๆ กันที่มีลักษณะหนาเหนียว คนละ 5 แผ่น เป็นอย่างน้อย
6.ยางรัดของวงเล็ก 20 วง เป็นอย่างน้อย
7.สีผสมอาหาร อย่างน้อยสองสี (อาจใช้สีน้ำแทนได้)
7.แก้วน้ำเล็ก ๆ เท่าจำนวนสีที่มี
8.หลอดดูดน้ำ เท่าจำนวนแก้วที่มี