ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร: อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.

วิทยากร :   อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

       ** ดาวน์โหลด ใบงาน ทำกิจกรรม  👉 คลิก                     

**อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ**

1. กระดาษ A4 แข็งคละสี 10 แผ่น
2. จานกระดาษ 10 ใบ
3. ไม้หนีบผ้าแบบไม้/ทั่วไป 10 ตัว
4. ขวดน้ำขนาดเล็ก (ประมาณ 350 มล.) 10 ขวด
5. ไม้ไอศกรีม (ไม้ใหญ่) 10 ไม้
6. หลอดชานมไข่มุก 10 หลอด (สามารถใช้หลอดปกติแทนได้)
7. แก้วกระดาษใบเล็ก (ความสูงประมาณ 5 ซม.) 10 ใบ (สามารถใช้ขวดยาคูลท์แทนได้)
8. วัสดุ – อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับทำสื่อการสอน เช่น กรรไกร คัตเตอร์ กาวสองหน้า

                                                                                                                

                

                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *