ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร: ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **           ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิก **

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *