ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร: ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

 ** ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด **

**อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ**

– กระดาษเทา-ขาว (ขนาดเท่ากระดาษโปสเตอร์) หรือกระดาษโปสเตอร์แข็ง(สี) 2 แผ่น
– แลคซีน (เทปผ้า) ขนาดความกว้างระดับกลาง
– เชือกขาว (ขนาดเท่าเชือกลูกเสือ) ยาวประมาณ 1.5 เมตร
– กรรไกร หรือคัดเตอร์ / ไม้บรรทัด /ดินสอ
– อุปกรณ์ในการตกแต่ง เช่นสติกเกอร์ (ขนาดใหญ่พอสมควร) หรือตกแต่งด้วยการวาดภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *