ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                                      ** ดาวน์โหลดเอกสาร  👉 คลิ**

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *